KDO SMO
KONTAKT, OSNOVNI PODATKI
RAČUNOVODSKE STORITVE
INFORMACIJSKE STORITVE
SERVIS RAČ.OPREME
TRGOVINA
POMOČ NA DALJAVO
 

PARTNERJI

 

Iščete računovodski servis, ki vam bo znal poleg vodenja računovodstva tudi svetovati in optimizirati poslovanje vaše družbe?
Ekipa izobraženih in izkušenih strokovnjakov v IRAS Sežana d.o.o. vam nudi računovodske storitve primerne vaši dejavnosti, obsegu in načinu poslovanja, po konkurenčnih cenah. Specializirani smo za vodenje računovodstva družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojnih podjetnikov (s.p.). Znanje in izkušnje naših strokovnjakov omogočajo optimalno prilagoditev vašim specifičnim potrebam, željam in zahtevam.emailtelefonPokličite na tel. št. 05 73 13 791  oziroma pošljite Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. za brezplačno neobvezujočo ponudbo za vodenje računovodstva za vašo družbo.


Računovodstvo
 • kontiranje in knjiženje dokumentov v glavno knjigo
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov,
 • vodenje pomožne knjige terjatev in obveznosti,
 • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe, za namene javne objave ter statistične potrebe,
 • sestavljanje medletnih bilanc,
 • vodenje davčnih evidenc (npr. evidenc po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika,
 • svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih listin ter na drugih področjih, povezanih  z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov,
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja,
 • opravljanje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • razne druge storitve na željo stranke.

Davčno svetovanje

Poleg vodenja računovodstva vam naša ekipa izkušenih strokovnjakov optimizira vaše poslovanje in zmanjša vaše davčne obveznosti na minimum. Naši strokovnjaki so vedno na tekočem s spreminjajočo davčno zakonodajo. Skupaj z vami že med letom načrtujemo optimalne davčne rešitve. Pri morebitni davčni kontroli smo v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku.

Pomoč pri ustanavljanju podjetja d.o.o. ali s.p.

Za ustanovitev podjetja je potrebno:

 • Ime firme, skrajšano ime firme in poslovni naslov
 • Podatek o lastniku oziroma lastnikih (ime, priimek, EMŠO, prebivališče)
 • Podatek o zastopniku (ime, priimek, EMŠO, prebivališče)
 • Dejavnosti, ki jih bo podjetje opravljalo
 • Izjava podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj
 • Izjava direktorja o nekaznovanju
 • Potrdilo o vplačanem ustanovnem kapitalu (za d.o.o.) – osnovni kapital v višini najmanj 7.500 €, od tega najmanj tretjina v denarju
emailtelefonPokličite na tel. št. 05 73 13 791  ali pošljite Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. za brezplačno neobvezujočo ponudbo za vodenje računovodstva za vašo družbo.